IMPRESSIE van de najaarsconferentie op 1 oktober 2014

“Pluraliteit : Het einde !”
Met medewerking van Wilbert van Iperen, Hans Maat en Piet Schelling is op de najaarsconferentie van predikanten en kerkelijk werkers in Nijkerk over dit thema gesproken.

 Voor een verslag van de conferentie klik hier.

Klik hier voor het vervolg van het de impressie.

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »