Werken in de kerk

Op deze pagina vindt u informatie over de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk werkers.
De collectieve arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door het gemeenschappelijk Georganiseerd Overleg Medewerkers van organisaties die vallen onder de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
CNV Kerk en Ideëel heeft in dit overleg tussen werkgevers en werknemers twee zetels met stemrecht. Daarnaast neemt de vakbondsbestuurder als adviseur deel.
Zo wordt gestreefd naar goede afspraken over arbeidsvoorwaarden, financiën en het takenpakket van de kerkelijk werker.

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »