Aanstelling als kw-er

Een basisvoorwaarde voor een goed funtioneren als Kerkelijk Werker is een juiste aanstelling. Hiervoor heeft de Protestantse Kerk regels opgesteld die gelden voor alle aangesloten kerken. Ook is hier de Gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker te downloaden

Op een aanstelling van een kerkelijk werker in de Protestantse Kerk is de 'Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland' van toepassing. Zie hier de link.
Dit betekent dat een kerkelijk werker wat betreft de arbeidsvoorwaardenregeling net zo wordt aangesteld als de kerkelijk medewerkers, zij het dat extra kerkordelijke bepalingen van toepassing zijn die voortvloeien uit de bevoegdheidseisen waaraan kerkelijk werkers in de PKN moeten voldoen.
De volledige arbeidsvoorwaardenregeling is in te zien via de website van de Protestantse kerk via deze link.

Op de website van de Protestantse Kerk is een uitgebreide toelichting te lezen op de regels voor de aanstelling van een kerkelijk werker van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze toelichting is te verkrijgen via deze link.

Ook de aanstellingsbrieven als kerkelijk werker, docent godsdienstonderwijs of geestelijk verzorger zijn te downloaden en wel via deze link.

WAARSCHUWING! Het kan zijn dat documenten waarnaar wordt verwezen nog niet zijn aangepast aan de recente Wet Werk en Zekerheid (2015). Belangrijkste wijziging is: tijdelijke contracten nu maximaal 2 jaar (was 3). Houd hier rekening mee en verifieer bij VKW of dienstenorganisatie voordat u definitieve afspraken maakt. 

Actueel

De vacaturebank blijft actueel.

De vacaturebank blijft actueel. Lees verder »

Nieuws

Let op, nieuwe vacatures

Werkzoekend kerkelijk werker? Bezoek dan regelmatig onze vacaturebank. Lees verder »