Ambt ouderling kerkelijk werker

Vanaf 1 januari 2013 worden kerkerlijk werkers, verbonden aan een PKN-gemeente, niet meer ingeleid als kerkelijk werker, maar bevestigd in het ambt van ouderlingkerkelijk werker. Dit geldt voor kerkelijk werkers die minimaal voor 12 uur per week werkzaam zijn met een dienstverband van minimaal een jaar.  Deze ambtsbevestiging geldt ook voor kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een instelling met een zending vanuit een gemeente. De PKN heeft aan kerkenraden en kerkelijkwerkers een circulaire gestuurd betreffende de kerkordewijziging die handelt over de positie van kerkelijk werkers. Ter info hier deze circulaire.

kerkorde

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »