Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel van de kerkelijk werker in de Protestantse Kerk in Nederland kunt u downloaden via deze link.

In dit beroepsprofiel leest u wat een kerkelijk werker is en wat er van haar/hem verwacht mag worden. Medio 2017 zal een herziene versie verschijnen.

brochure

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »