Bevestigingsformulieren ouderling/diaken-kerkelijk werker

In een kleine commissie is gewerkt aan de orden van dienst voor de bevestiging van de ouderling-kerkelijk werker en de diaken-kerkelijk werker. Er zijn twee versies gemaakt, parallel aan de orden van dienst in het Dienstboek van de PKN deel II. Het zijn nog ontwerpteksten, vrijgegeven voor beproeving in de praktijk. Te zijner tijd komen ze als bijlage in het Dienstboek. De Werkgroep Eredienst ziet  reacties over ervaringen in de praktijk met grote belangstelling tegemoet.

Hieronder de link naar de bestanden.

Versie 1
Versie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Adressen

Als gevolg van de fusie vormen de besturen van VKW en Kerk & Ideëel vanaf 2016 tezamen één bestuur.

voorzitter namens K&I:
John Kerseboom

voorzitter namens VKW:
Christiaan Boers
Wijkseweg 15,
7396 BC Terwolde
0571 - 795024 / 06 53847528
cboers58@kpnmail.nl

secretaris namens K&I:
Theo van Driel
kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

secretaris namens VKW:
Pieter Quakkelaar
Straatweg 130D,
3603 CS Maarssen
034 6574738 / 06 11956787
p.quakkelaar@kpnplanet.nl

penningmeester
Hans Wilders
Bovenvenen 32
1507 MK Zaandam
075 6354715/0657219625