Opleidingen

De Protestantse Kerk in Nederland heeft vier theologische opleidingen erkend als opleidingsroute voor kerkelijk werkers. Vereist is het uitstroomprofiel HBO_bachelors theologie in de algemene beroepen variant (ook wel 'pastorale variant' of 'opleiding godsdienst pastoraal werk' genoemd). De volgende opleidingen zijn erkend:

Hogeschool Inholland in Amsterdam

Christelijke Hogeschool Ede

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (met dependance in Enschede)

Christelijke Hogeschool Windesheim (Zwolle en 'NBI' te Utrecht)

 

 

 

 

 

 

l

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »