Register kw-ers binnen de PKN

Gemeenten, classes en synode kunnen uitsluitend bevoegde kerkelijk werkers aanstellen
Een bevoegd kerkelijk werker staat ingeschreven in het Register voor kerkelijk werkers.
Zij die op 30 april 2004 ingeschreven stonden als kerkelijk werker in het Register van kerkelijk werkers van de Gereformeerde Kerken in Nederland en zij die in het bezit waren van het Testimonium Catecheet of Testimonium kerkelijk werker in de Nederlandse Hervormde Kerk en zij die als lid van de Evangelisch Lutherse Kerk het Testimonium van de NHK verkregen hadden, staan per 1 mei 2004 ingeschreven in het Register van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland, dat is opgenomen in het jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Kleine Synode is verantwoordelijk voor dit register.

Inschrijving in het register kerkelijk werkers

Informatie over de opleiding tot kerkelijk werker en het registratietraject vindt u hier. Contactpersoon ismevrouw M. Helsdingen van het synodebuerau.
Bij inschrijving in het Register van kerkelijk werkers verkrijgt een kerkelijk werker de bevoegdheid van kerkelijk werker in de PKN. Hier het document over het registratietraject.

Voorwaarden tot inschrijving zijn:
- een door de kerk erkende HBO theologie opleiding met een GPW profiel (godsdienst
pastoraal werk) of een door de kerk erkende HBO-theologie opleiding Educatie
(lerarenvariant) met certificaat van de opleidingsroute docent Godsdienstig
Vormingsonderwijs
- PKN-route (minor binnen de opleiding)
- een positief advies na een motivatie gesprek met twee registerleden

 

Actueel

Evaluatie Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk besprak op 17 november jl. het evaluatie-rapport van de eerste cyclus van de Permanente Educatie. Lees verder »

Nieuws

Kerk 2025

Op 18 november jl. stond de generale synode van de Protestantse Kerk uitvoerig stil bij de kerkordelijke invoering van de nieuwe kerkstructuur in het kader van ‘Kerk 2025’ en bij de functie van de toekomstige classis-predikant. Lees verder »