links

Graag ontvangen wij van u tips over links die voor de kerkelijk werkers van belang zijn. Mail deze naar ons

De eerste link is natuurlijk http://www.pkn.nl/
Hier is van alles over de Protestantse Kerk in Nederland.

De website van de Bond van Predikanten.http://www.predikanten.nl/

de Website van Op goed Gerucht,Theologen op zoek naar meer creativiteit, lef, spiritualiteit en humor in de kerk http://www.opgoedgerucht.nl/

website van de Raad van Kerken http://www.raadvankerken.nl

website van Kerkinactie http://www.kerkinactie.nl/

Het complete dienstboek, een proeve: http://www.dienstboek.nl/index.phpwww.handelingen.com

www.handelingen.com. Website van Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, het voormalige Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen.

Kerklied.net, de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). U vindt hier nieuws, achtergronden en andere informatie over het kerklied in Nederland.

Lederen, gedichten, vertalingen, (gebeds)teksten, musicals, dramatische expressie, dans en beweging in de eredienst, beeldende kunst voor kerkelijk gebruik, concept van de kerkruimte (waaronder inrichting en aankleding), liturgische kleding, enz.: http://www.liturgievernieuwing.nl/liturgievernieuwing/index.php

Materiaal om mee te werken: www.kerkopkop.nl

www.kerkophetweb.nl
Dat is een interkerkelijke site die beoogt kerken te helpen bij het plannen en inrichten van kwalitatief hoogwaardige websites. De site valt onder de vlag van \"Stichting Leve de Kerk\", bekend van www.idee-en-kerk.nl.

Het project "Werken met een levensboek" maakt bewust dat mensen die lijden aan versluierende geestkracht/dementie een verhaal hebben of zijn zo u wilt, en dat dit verhaal deel blijft uitmaken van het verhaal van mensen in de kring waar zij zich thuis voelen.
Via de website www.pkn.nl/werkenmeteenlevensboek kunt u kennis maken met dit project.

Website van het Nederlands Bijbelgenootschap http://www.bijbelgenootschap.nl/ www.zinweb.nl Trefpunt op internet voor zingeving.

Dé christelijke gedichtensite van Nederland én België met ruim 7000 christelijke gedichten: http://www.gedichtensite.nl/

Op deze site zijn drie bijbelvertalingen te vinden, de NBG 1951, Groot Nieuwsbijbel, en natuurlijk de Nieuwe Bijbelvertaling: http://www.biblija.net

De Naardense bijbel
BEVAT DE VOLLEDIGE TEKST VAN DE HEBREEUWSE BIJBEL EN HET NIEUWE TESTAMENT
IN DE VERTALING VAN PIETER OUSSOREN

www.bijbelencultuur.nl

Vertaalaantekeningen van de NBV: http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/

Alle Bijbelse plaatsen vallen onder een bepaald Bijbels land, alle Bijbelse landen vindt u onder 'Thema's per Land'/Landen: http://www.bijbelseplaatsen.nl/

http://www.christelijkebegrippen.nl/

http://www.kerkrentmeester.nl
Officiele website van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) (de belangenorganisatie voor colleges van kerkrentmeesters van Hervormde gemeenten, Gereformeerde kerken en Evangelisch Lutherse gemeenten in de PKN).

http://www.kerkbalans.nl Officiële website van de actie Kerkbalans
(de site voor de landelijke interkerkelijke actie Kerkbalans)

http://www.kerknieuws.nl/

http://www.kerken.com/ Vol met boeken, liederen, preken.website van de Nederlands gereformeerden

http://www.ngk.nl Website van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland

http://www.gkv.nl Website van de Gereformeerden Kerken Vrijgemaakt

http://www.cgk.nl De Christelijk Gereformeerde Kerken

http://www.zvk.nl Zendtijd voor Kerken

http://www.omroep.nl/ikon/ De website van de IKON Voor hen die voor hun kerk bezig zijn met het maken en onderhouden van website is de groep kerkwebmasters een mogelijkheid om elkaar te ondersteunen is het 'kerkwebmaster' zijn.
Via de link http://groups.yahoo.com/group/kerkwebmasters kun je je hiervoor inschrijven
Bij Yahoo kun je je ook inschrijven voor de leesgroepen 'viering en dienst' http://groups.yahoo.com/group/viering-en-dienst/
Over liturgie en 'leesrooster' exegetische uitwisseling over de lezingen van de zondag http://groups.yahoo.com/group/leesrooster/ Op de website http://www.thebricktestament.com/ zijn bijbelverhalen uitgebeeld mbv playmobielpoppetjes. Goed voor catechese, school e.d.

Op http://www.statenvertaling.net/ zijn allerlei kunstuitingen gekoppeld aan de bijbelteksten die eraan ten grondslag liggen. Een uitermate mooie site

De verhalen op deze site helpen bij het vinden van inspiratie en bezieling in het dagelijkse leven. http://www.zinnigeverhalen.nl/

Een volksverhalenalmanak met talloze verhalen op thema, land soorten. www.beleven.org/verhalen

Een site vol met verhalen te gebruiken in nevendienst en op school http://www.bijbelverhalen.nl

Een leuke site met meditatieve verhalen http://www.anekdotes.net/kippensoep.html

Spelletjes, puzzels en werkbladen voor kinderen over Pesach en andere joodse feestdagen, Tora en nog veel meer. http://www.jeled.net/frameset.do?lang=nl&country=NL&t=1267700671806

http://www.visjeposters.nl/

http://www.levensvragen.nl/

Veel kerken en veel christenen zijn op zoek naar geloofsverdieping. In een veranderend kerkelijk en christelijk landschap hebben zij behoefte aan nieuwe inspiratie. http://www.josdouma.nl/index.html

Voor bijbelteksten in het Hebreeuws klik hier.

 

Actueel

De vacaturebank blijft actueel.

De vacaturebank blijft actueel. Lees verder »

Nieuws

Nieuwsbrief en CNV/Kerk& Ideëel

Doordat de CNV website nog steeds erg ondoorzichtig is. is besloten om nieuwsbrieven zolang de oude cnv website bestaat, ook op deze VKW-website te plaatsen Lees verder »

Let op, nieuwe vacatures

Werkzoekend kerkelijk werker? Bezoek dan regelmatig onze vacaturebank. Lees verder »