Nieuwsbrief en CNV/Kerk& Ideëel

Klik hier voor de nieuwsbrief van januari

« Terug naar het nieuwsoverzicht

Adressen

Als gevolg van de fusie vormen de besturen van VKW en Kerk & Ideëel vanaf 2016 tezamen één bestuur.

voorzitter beroepsgroep Kerkelijk Werkers:
Bert Broers
b.broers1@gmail.com

Theo van Driel
secretaris namens K&I:
kerkenideeel@cnvpubliekezaak.nl

secretaris beroepsgroep Kerkelijk Werkers:
Pieter Quakkelaar
Straatweg 130D,
3603 CS Maarssen
034 6574738 / 06 11956787
p.quakkelaar@gmail.com

penningmeester K&I
Wim Roos
Korinthestraat 112711 GS Zoetermeer