Register kw-ers binnen de PKN

Gemeenten, classes en synode kunnen uitsluitend bevoegde kerkelijk werkers aanstellen
Een bevoegd kerkelijk werker staat ingeschreven in het Register voor kerkelijk werkers.

Zij die op 30 april 2004 ingeschreven stonden als kerkelijk werker in het Register van kerkelijk werkers van de Gereformeerde Kerken in Nederland en zij die in het bezit waren van het Testimonium Catecheet of Testimonium kerkelijk werker in de Nederlandse Hervormde Kerk en zij die als lid van de Evangelisch Lutherse Kerk het Testimonium van de NHK verkregen hadden, staan per 1 mei 2004 ingeschreven in het Register van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland, dat is opgenomen in het jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Kleine Synode is verantwoordelijk voor dit register.Inschrijving in het register kerkelijk werkers/

Informatie over de opleiding tot kerkelijk werker en het registratietraject vindt u hier. Contactpersoon ismevrouw M. Helsdingen van het synodebuerau.
Bij inschrijving in het Register van kerkelijk werkers verkrijgt een kerkelijk werker de bevoegdheid van kerkelijk werker in de PKN. Hier het document over het registratietraject.

Voorwaarden tot inschrijving zijn:
- een door de kerk erkende HBO theologie opleiding met een GPW profiel (godsdienst
pastoraal werk) 
- PKN-route (minor binnen de opleiding)
- een positief advies na een motivatie gesprek met twee registerleden

 

Actueel

De vacaturebank blijft actueel.

De vacaturebank blijft actueel. Lees verder »

Nieuws

Nieuwsbrief en CNV/Kerk& Ideëel

Doordat de CNV website nog steeds erg ondoorzichtig is. is besloten om nieuwsbrieven zolang de oude cnv website bestaat, ook op deze VKW-website te plaatsen Lees verder »